Cái kết của việc không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của vợ