Chi cả nghìn đô để em phục vụ nhà hàng Melody Marks đồng ý cho địt