Nỗi khổ của Eimi Fukada khi lấy phải ông chồng bất lực