Thời buổi xin việc khó khăn nhưng em Tsumugi Akari biết dùng lồn trợ giúp